fbpx

Πολιτική Απορρήτου

Μέσω του Ιστότοπου μας https://www.thecoach.gr, δεσμευόμαστε να προστατεύουμε και να σεβόμαστε την ιδιωτικότητα σας. Διαβάστε αυτήν την Πολιτική, καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ή που μας παρέχετε.

1. Ταυτότητα

Όταν αυτή η πολιτική αναφέρει "εμείς", "εμάς" ή "μας", "Υπεύθυνος Χρήσης", αναφέρεται στον Ιστότοπο μας, ο οποίος θα αναφέρεται εφεξής ως Ιστοσελίδα, ή Ιστοσελίδα μας.

2. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η ιστοσελίδα προσφέρει οπτικοακουστικό περιεχόμενο (videos) σχετικό με τη γυμναστική, το χορό και την ευεξία.

Για τους σκοπούς του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων GDPR - EU -2016/679, χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα που μας παρέχετε υπό το κάτωθι πλαίσιο. Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι:             
 
Γ. Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο.Ε.

Δραστηριότητα: ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ

Διεύθυνση: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 35 ΑΘΗΝΑ 11527

Τηλ : (30)2106717115

Email: support@thecoach.gr

3. Εκτελούντες την Χρήση

Για τις πληρωμές της εκάστοτε συνδρομής, η Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί ενδιάμεσους Φορείς (Εκτελούντες την Χρήση) όπως Viva Wallet, Paypal κλπ. Με τους Φορείς αυτούς, η Εταιρεία μας έχει συνάψει συμφωνητικά με τα οποία εγγυάται η απόλυτη διασφάλιση των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Προκειμένου να δείτε τις Πολιτικές Ασφαλείας των ενδιάμεσων αυτών Φορέων, μπορείτε να επισκεφθείτε ανά περίπτωση:

Viva Wallet

https://www.vivawallet.com/gb_en/privacy-policy

Paypal

https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full


Εναλλακτικός τρόπος πληρωμής συνδρομών στην Ιστοσελίδα μας, αποτελεί η χρέωση της Πιστωτικής ή/και Χρεωστικής σας Κάρτας, για την οποία μεσολαβεί διαχείριση τραπεζικών ιδρυμάτων, τα οποία έχουν υψηλότατα συστήματα ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση, η Ιστοσελίδα μας δεν αποθηκεύει τα στοιχεία ταυτοποίησης σας (Viva Wallet, Paypal), ούτε και τα στοιχεία Πιστωτικής/Χρεωστικής σας κάρτας, καθότι κατά την διάρκεια της πληρωμής της συνδρομής σας, χρησιμοποιείται το ασφαλές περιβάλλον των προαναφερόμενων Φορέων.

4. Υποχρεωτικότητα παροχής των Δεδομένων

Όλα τα στοιχεία που ζητούνται είναι, γενικά, υποχρεωτικά (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα απαιτούμενα πεδία) για την εκπλήρωση των δηλωθέντων κάτωθι σκοπών. Συνεπώς, εάν δεν παρέχονται ή δεν παρέχονται σωστά, δεν θα είμαστε σε θέση να κάνουμε χρήση αυτών με ακρίβεια και συνέπεια για τους κάτωθι και μόνο αναφερόμενους λόγους.

5. Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε από εσάς

Κατά την εγγραφή σας, ζητάμε τα εξής:

 • Το Όνομα και Επώνυμό σας
 • Την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας
 • Να ορίσετε ένα Όνομα Χρήστη και ένα Κωδικό Πρόσβασης

Κοινωνικά Δίκτυα

Μέσω της Ιστοσελίδας μας έχετε την επιλογή αλληλεπίδρασης με μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως για παράδειγμα την επιλογή «Μου αρέσει» του Facebook, Twitter, Instagram, Google+, κ.λπ. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να επιτρέπουν την πρόσβαση ή/και σύνδεση στους λογαριασμούς σας στα κοινωνικά δίκτυα. Επίσης ειδικά αναφορικά με την εκμάθηση χορού τα ολοκληρωμένα προγράμματα βρίσκονται στο Youtube όπου δια των ανοιγόμενων βίντεο μπορείτε να αναπαράγετε και να μοιραστείτε αυτά. Εμείς δεν ελέγχουμε τις υπηρεσίες αυτές των κοινωνικών δικτύων –την ποιότητα, συχνότητα και εν γένει την δυνατότητα προσβασιμότητας σε αυτά- ή τα προφίλ σας σε αυτά, και δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις απορρήτου σας σε αυτές τις υπηρεσίες ή να θέσουμε κανόνες για τον τρόπο χρήσης των Προσωπικών σας πληροφοριών σε αυτές. Τα ζητήματα αυτά άπτονται του δικού σας ελέγχου καθώς και των παρόχων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Πριν κάνετε χρήση οποιουδήποτε τέτοιου μέσου κοινωνικής δικτύωσης που προτείνεται από την Ιστοσελίδα μας, σας συνιστούμε να διαβάσετε όλες τις πολιτικές και τις πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες των αντίστοιχων μέσων κοινωνικής δικτύωσης ώστε να ενημερωθείτε καλύτερα αναφορικά με τις πολιτικές απορρήτου τους. 

6. Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγονται θα υποβληθούν σε Χρήση σύμφωνα με τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Διαχείριση της εγγραφής και πρόσβασης στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας που είναι διαθέσιμο μόνο για εγγεγραμμένα μέλη. Η χρήση των Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του μέλους και κατά συνέπεια των δικαιωμάτων πρόσβασης στο περιεχόμενο που έχει το μέλος (π.χ. τύπος συνδρομής, λήξη συνδρομής κλπ).
 • Αποστολή επικοινωνιών από εμάς για νέα προγράμματα, υπηρεσίες και προϊόντα που διατίθενται από την Ιστοσελίδα μας.
 • Αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletters).
 • Επίλυση τυχόν τεχνικών ζητημάτων που προκαλούνται κατά την διάρκεια χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και εμποδίζουν την χρήση της από τα μέλη.

7. Με ποιους μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας

Θα αποκαλύψουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα όπως πιστεύουμε ότι είναι αναγκαία ή κατάλληλα, στις εξής περιπτώσεις και για τους εξής λόγους:

 • Την επιδίωξη της συμμόρφωσης του Μέλους με το ισχύον δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των νόμων εκτός της χώρας διαμονής του.
 • Την επιδίωξη της συμμόρφωσης του Μέλους με τυχόν Νομικές διαδικασίες.
 • Την απάντηση σε αιτήματα από Δημόσιες και Κρατικές Αρχές, συμπεριλαμβανομένων των Αρχών εκτός της χώρας διαμονής του χρήστη, καθώς και την ανταπόκριση στις απαιτήσεις Εθνικής Ασφάλειας ή επιβολής του Νόμου.

8. Διατήρηση Δεδομένων

Θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Στοιχεία για την περίοδο που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από το Νόμο η παρατεταμένη περίοδος διατήρησης ή εάν το Μέλους ζητήσει την διαγραφή τους από τα αρχεία μας, ή ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του.

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των περιόδων διατήρησης μας περιλαμβάνουν:

 • Το χρονικό διάστημα που έχουμε μια συνεχή σχέση μαζί σας και σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες (για παράδειγμα, εφόσον έχετε λογαριασμό μαζί μας, ενεργή συνδρομή, ή συνεχίζετε να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο μελών της ιστοσελίδας.
 • Είτε υπάρχει Νομική υποχρέωση που μας υποχρεώνει.
 • Είτε η διατήρηση ενδείκνυται λαμβάνοντας υπόψη το Νομικό καθεστώς (π.χ διεξαγωγή ερευνών από Δημόσιες Αρχές).

9. Πώς προστατεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Θέλουμε να αισθάνεστε σίγουροι για τη προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από την Ιστοσελίδα μας και δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε. Παρόλο που κανένας Ιστότοπος ή εφαρμογή δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια, έχουμε εφαρμόσει τις κατάλληλες διαδικασίες διαχειριστικής, τεχνικής και φυσικής ασφάλειας για την προστασία των Προσωπικών Πληροφοριών που μας παρέχετε. 

Για παράδειγμα, μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε Προσωπικές Πληροφορίες και μπορούν να το κάνουν μόνο για επιτρεπόμενες δραστηριότητες. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση κατά τη μετάδοση των ευαίσθητων Προσωπικών σας Πληροφοριών μεταξύ του συστήματός σας και του δικού μας, και χρησιμοποιούμε συστήματα προστασίας και συστήματα εντοπισμού εισβολών για να αποτρέψουμε την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων στις πληροφορίες σας.

H Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι πληροφορίες της πιστωτικής κάρτας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους μέσω του Internet. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι Προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα Δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

10. Νομική βάση Χρήσης των Δεδομένων σας

Η Χρήση Δεδομένων που απαιτείται για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών που απαιτούν τη συγκατάθεση του Μέλους δεν μπορεί να γίνει άνευ αυτής. Ομοίως, κάθε φορά που το Μέλος αποσύρει τη συγκατάθεσή του σε οποιαδήποτε χρήση, αυτό δεν θα επηρεάσει τη Νομιμότητα της χρήσης που πραγματοποιήθηκε προηγουμένως. Για να ανακληθεί αυτή η Συγκατάθεση, το Μέλος μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω των κατάλληλων καναλιών επικοινωνίας. Επίσης, στις περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητη η Χρήση των Δεδομένων του Μέλους για την εκπλήρωση Νομικής υποχρέωσης ή για την εκτέλεση της υπάρχουσας συμβατικής σχέσης μεταξύ ημών και του Μέλους, η Χρήση προβλέπεται όπως είναι και αναγκαία για συμμόρφωση με τους εν λόγω σκοπούς.

11. Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Εάν οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας μας ή οποιασδήποτε εφαρμογής σας συνδέει με άλλους Ιστότοπους, οι συγκεκριμένοι Ιστότοποι δεν λειτουργούν βάσει της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, για την προσβασιμότητα στους οποίους δεν έχουμε οιαδήποτε ευθύνη. Σας συνιστούμε να εξετάσετε τις δηλώσεις Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που δημοσιεύονται σε αυτούς τους άλλους Ιστότοπους για να κατανοήσετε τις Πολιτικές τους για τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη Προσωπικών πληροφοριών.

12. Ευθύνη του Μέλους

Το Μέλος:

 • Εγγυάται ότι είναι ενήλικος/η, και ότι οι πληροφορίες που μας παρέχει είναι αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες . Για τους σκοπούς αυτούς, ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για την ορθότητα όλων των Δεδομένων που διαβιβάζει και θα διατηρεί τις πληροφορίες ενημερωμένες, ώστε τα εν λόγω Δεδομένα να αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Δεν υπάρχει οιαδήποτε ευθύνη μας σε περίπτωση που οι πληροφορίες που μας παρέχονται αφορούν σε επιθυμία χρήσης της πλατφόρμας από ανήλικο, ο οποίος έχει δηλώσει ψευδή στοιχεία, καθ’ όσον η Ιστοσελίδα μας δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 18 ετών.
 • Θα είναι υπεύθυνος για ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες που παρέχει μέσω του Δικτυακού Τόπου και για ζημίες, άμεσες ή έμμεσες, που μπορεί να μας προκαλέσουν σε εμάς ή σε τρίτους.

13. Άσκηση Δικαιωμάτων

Το Μέλος μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας ανά πάσα στιγμή ατελώς, προκειμένου :

 • Για να αποκτήσει πρόσβαση στα Προσωπικά του στοιχεία.
 • Για να διορθώσει τυχόν ανακριβή ή ελλιπή Δεδομένα.
 • Για να ζητήσει τη διαγραφή των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όταν, μεταξύ άλλων, τα Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν εξαρχής.
 • Για να επιβεβαιώσει την ανάκληση της Συναίνεσης/Συγκατάθεσης.
 • Για να ζητήσει την μεταφορά των Δεδομένων του/της.

14. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Ασφαλείας

Η παρούσα Πολιτική Ασφάλειας ισχύει από τις 28 Μαΐου 2020 . Ενδέχεται να χρειαστεί η παρούσα Πολιτική να τροποποιηθεί, οπότε παρακαλούμε όπως ελέγχετε για τυχόν νέες αναθεωρήσεις αυτής στην Ιστοσελίδα μας. Εάν υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική, η Ιστοσελίδα μας ενδεχομένως να σας ενημερώσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

×